Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.