A new genus of Hyphomycetes to accommodate Phialophora parasitica and other morphologically similar species

P.W. Crous, W. Gams, M.J. Wingfield, P.S. van Wyk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume92
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit