A new genus of hyphomycetes to accommodate Phialophora parasitica

P.W. Crous, W. Gams, M.J. Wingfield, P.S. van Wyk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1996

    Citeer dit