A new harpacticoid copepod family collected from Australian sponges and the status of the subfamily Rhynchothalestrinae Lang

R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-115
  TijdschriftZoological Journal of the Linnean Society
  Volume99
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit