A new index measuring evenness

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1286 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)555-557
TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume54
Nummer van het tijdschrift03
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit