A new Leptographium species with pigmented conidia

J. Roux, M.J. Wingfield, G.H.J. Kemp, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1995

    Citeer dit