A new method for the ambulatory registration of tremor and movement

E.J.W. van Someren, W.A. van Gool, B.F.M. Vonk, M. Mirmiran, J.D. Speelman, D.A. Bosch, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

173 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-23
TijdschriftJournal of the Neurological Sciences
Volume117
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit