A New Model of Particle Retention and Branchial Sieve Adjustment in Filter-Feeding Bream (Abramis brama, Cyprinidae)

W. Hoogenboezem, J.G.M. Van den Boogaart, F.A. Sibbing, E.H.R.R. Lammens, A. Terlouw, J.W.M. Osse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7-18
  TijdschriftCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit