A new parametric model to assess delay and compression of mortality

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new parametric model to assess delay and compression of mortality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences