A new prokaryote containing Chlorophyll a and Chlorophyll b

T. Burger-Wiersma, M. Veenhuis, H.J. Korthals, C.C.M. Van de Wiel, L.R. Mur

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)262-264
  TijdschriftNature
  Volume320
  Nummer van het tijdschrift6059
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit