A new root and crown rot disease of heath in California caused by Cylindrocladium pauciramosum

S.T. Koike, D.M. Henderson, P.W. Crous, C.L. Schoch, S.A. Tjosvold

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPlant Disease
  Volume83
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit