A new sociolinguistic Survey of the Frisian Language Situation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-31
TijdschriftDutch Crossing
Volume18
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit