A new species and re-disposed taxa in Repetophragma

R.F. Castañeda-Ruiz, G. Heredia, M. Arias, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde, M. Stadler, M. Saikawa, J. Gené, J. Guarro, T. Iturriaga, D.W. Minter, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  67 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A new species and re-disposed taxa in Repetophragma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences