A new species concept for the clinically relevant Mucor circinelloides complex

L. Wagner, J.B. Stielow, Sybren de Hoog, Konstanze Bensch, V.U. Schwartze, K. Voigt, A. Alastruey-Izquierdo, O. Kurzai, G. Walther

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new species concept for the clinically relevant Mucor circinelloides complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences