A new species of Cresponea (Roccellaceae, Ascomycota) from Gough Island

J.A. Elix, D.O. Øvstedal, N.J.M. Gremmen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  The new species, Cresponea sorediata Elix, Øvstedal & Gremmen, based on material from Gough Island, is described. It is characterized by a sorediate thallus, but no apothecia has been found. The diagnostic substances of the new species are usnic acid, isousnic acid and consimonyellin.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)133-136
  TijdschriftNova Hedwigia
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A new species of Cresponea (Roccellaceae, Ascomycota) from Gough Island'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit