A new species of Helicogermslita from South Africa

S. Lee, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)109-114
  TijdschriftSydowia
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit