A new species of Ophiostoma with a Leptographium anamorph from Larch in Japan

K. van der Westhuizen, M.J. Wingfield, Y. Yamoaka, G.H.J. Kemp, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    21 Citaten (Scopus)
    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1995

    Citeer dit