A new species of Ophiostoma with a Leptographium anamorph from Larch in Japan

K. van der Westhuizen, M.J. Wingfield, Y. Yamaoka, G.H.J. Kemp, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  291 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1334-1338
  TijdschriftMycological Research
  Volume99
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit