A new species of Raffaelea from beetle-infested Leucaena leucocephala

M Procter, W.J. Nel, Seonju Marincowitz, P.W. Crous, Michael John Wingfield

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new species of Raffaelea from beetle-infested Leucaena leucocephala'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology