A new species of Syrticola Willems & Claeys, 1982 (Copepoda: Harpacticoida) from Japan with notes on the type species

R. Huys, S. Ohtsuka

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)83-94
  TijdschriftBulletin of The Natural History Museum, Zoology Series
  Volume59
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit