A new species of the oligotrophic genus Ochroconis (Sympoventuriaceae)

K. Samerpitak, A. P. M. Duarte, D. Attili-Angelis, F. C. Pagnocca, G. Heinrichs, A. J. M. M. Rijs, A. Alfjorden, A. H. G. Gerrits van den Ende, S. B. J. Menken, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftMycological Progress
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - feb. 2015

  Citeer dit