A New Theory on the Origin of Two Paintings by Johannes Vermeer (1632–1675) of Delft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

193 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A New Theory on the Origin of Two Paintings by Johannes Vermeer (1632–1675) of Delft'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities