A new trend in the development of the phytoplankton in the Oosterschelde (SW Netherlands) during and after the construction of a storm-surge barrier

C. Bakker, P.M.J. Herman, M. Vink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)79-100
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit