A New View of Sooty Blotch and Flyspeck

M.L. Gleason, J.C. Batzer, G.Q. Sun, Rong Zhang, M. Arias, Turner B. Sutton, P.W. Crous, M. Ivanovic, Patricia S. McManus, D.R. Cooley, Ulrich Mayr, Roland W. S. Weber, Keith S. Yoder, Emerson M. Del Ponte, A.R. Biggs, B. Oertel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  59 Citaten (Scopus)
  335 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A New View of Sooty Blotch and Flyspeck'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology