A Newly Discovered Roll Copy of Peter of Poitier's Compendium historiae in genealogia Christi (JRL Gaster MS 2037) and Alexander Nequam on the Immaculate Conception

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-144
TijdschriftBulletin. John Rylands University Library of Manchester
Volume93
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit