A non-invasive soil based setup to study tomato root volatiles released by healthy and infected roots

S. Gulati, M-B. Ballhausen, P. Kulkarni, R. Grosch (Co-auteur), Paolina Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A non-invasive soil based setup to study tomato root volatiles released by healthy and infected roots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology