A non-superlative semantics for ordinals and the syntax of comparison classes

Lisa Bylinina, Natalia Ivlieva, Alexander Podobryaev, Yasutada Sudo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2014

Citeer dit