A note on heads and the linear correspondence axiom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)62-68
Aantal pagina's7
TijdschriftHIL-Manuscripts
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit