A Note on Height and Surnames: The Role of Networks

Bas van Leeuwen, Wolter Hassink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)579-587
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of the Asia Pacific Economy
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit