A note on salinity and temperature in some Moroccan brackish waters.

C.H.R. Heip, L. De Coninck, P. Engels, G. Engler, G. Verschueren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-29
TijdschriftBulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc
Volume52
StatusGepubliceerd - 1972
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit