A note on the life-span of r-strategists

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-120
TijdschriftBiologisch Jaarboek
Volume42
StatusGepubliceerd - 1974
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit