A note on the measurement of production of phototrophic bacteria in deep layers

C.L.M. Steenbergen, P. Van den Hoven

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)249-255
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit