A Note on the Significance of Larger Bivalve Mollusks (Anodonta spp and Dreissena sp) in the Food of the Eel (Anguilla anguilla) in Tjeukemeer

H.W. De Nie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)307-310
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit