A note on the spectral transmission of light by tropical rainforest

P. Stoutjesdijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)346-350
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit