A note on vegetation temperatures above the timber line in Southern Norway

P. Stoutjesdijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)918-925
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit