A novel agent of human eumycetoma with yellow grains

N. Joda, S.A. Ahmed, A.H. Fahal, G.S. de Hoog, W.W.J. van de Sande

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)210-211
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit