A novel co-culture model of the blood-retinal barrier based on primary retinal endothelial cells, pericytes and astrocytes.

J. Wisniewska-Kruk, K.A. Hoeben, I.M.C. Vogels, P.J. Gaillard, C.J. Van Noorden, R.O. Schlingemann, I. Klaassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-190
TijdschriftExperimental Eye Research
Volume96
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit