A novel indirect defence in Brassicaceae: Structure and function of extrafloral nectaries in Brassica juncea

V. Mathur, R. Wagenaar, J.C. Caissard, A. Sankara Reddy, L.E.M. Vet, A.M. Cortesero, N.M. Van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel indirect defence in Brassicaceae: Structure and function of extrafloral nectaries in Brassica juncea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences