A novel mitovirus from the ectomycorrhizal fungus Tuber excavatum

B. Stielow, Z. Bratek, H.P. Klenk, S. Winter, W. Menzel

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftArchives of Virology
    StatusGepubliceerd - 2012

    Citeer dit