A novel multistep mechanism for initial lymphangiogenesis in mouse embryos based on ultramicroscopy

R. Hagerling, C. Pollmann, M. Andreas, C. Schmidt, H. Nurmi, R.H. Adams, K. Alitalo, V. Andresen, S. Schulte-Merker, F. Kiefer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel multistep mechanism for initial lymphangiogenesis in mouse embryos based on ultramicroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences