A novel mutant allele of Ncx1: a single amino acid substitution leads to cardiac dysfunction

C. Wansleeben, H. Feitsma, L.G.J. Tertoolen, C. Kroon, V. Guryev, E. Cuppen, F. Meijlink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A novel mutant allele of Ncx1: a single amino acid substitution leads to cardiac dysfunction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences