A novel peptidomics approach to detect markers in cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease samples.

D. Wijte, L.A. McDonnell, C.I.A. Balog, K. Bossers, A.M. Deelder, D.F. Swaab, J. Verhaagen, O.A. Mayboroda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)500-507
TijdschriftMethods
Volume56
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit