A novel salt-tolerant chitobiosidase discovered by genetic screening of a metagenomic library derived from chitin-amended agricultural soil: Applied Microbiology and Biotechnology

MarianaSilvia Cretoiu, Francesca Berini, Anna Kielak, Flavia Marinelli, JanDirk van Elsas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8199-8215
Aantal pagina's17
TijdschriftApplied Microbiology and Biotechnology
Volume99
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit