A novel species of the oligotrophic genus Ochroconis colonizing indoor wet cells

K. Samerpitak, Kai Gloyna, Bert Gerrits van den Ende, Sybren de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)290-296
TijdschriftMycoscience
Volume58
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 2017

Citeer dit