A parameter-free statistical test for neuronal responsiveness

Jorrit Steven Montijn, Koen Seignette, Marcus H Howlett, J Leonie Cazemier, Maarten Kamermans, Christiaan Nicolaas Levelt, J Alexander Heimel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A parameter-free statistical test for neuronal responsiveness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences