A Passion for Plankton: a tribute to the life of Stanley Dodson / Guest Editors: H.J. Dumont, J.E. Havel, R. Gulati & P. Spaak

H.J. Dumont, J.E. Havel, R.D. Gulati, P. Spaak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-219
TijdschriftHydrobiologia
Volume668
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit