A passive cable to excite oligodendrocyte precursor glia

A. Battefeld, M.H.P. Kole

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4685-4686
TijdschriftJournal of Physiology Paris
Volume591
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit