A PCR-based method for the detection of Phaeomoniella chlamydospora in grapevines

M. Groenewald, D.U. Bellstedt, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-46
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume96
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit