A peculiar autosomal dominant macular dystrophy is caused by an Asparagine deletion at codon 169 in the peripherin/RDS gene

J.J.C. van Lith-Verhoeven, B. van den Helm, A.F. Deutman, A.A.B. Bergen, F.P.M. Cremers, C.B. Hoyng, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1452-1457
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume121
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit