A Penny for the Poor. The Widespread Practice of Monetary Charitable Donations in Dutch Towns, 17th-18th Century

Danielle Teeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-38
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit